Ászf

Általános Szerződési Feltételek 

A HVG Kiadó Zrt. budapestautoshow.hu weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései

I. Az elektronikus szerződéskötés lépései

I.1.    Regisztrációs űrlap kitöltése.

A Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. 

II/1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 II/1.1 A budapestautoshow.hu név alatt elérhető internetes weboldalt (a továbbiakban Weboldal) a HVG Kiadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 14.) (továbbiakban Kiadó) üzemelteti és tartja fenn.

 II/1.2 A Weboldal abból a célból jött létre, hogy megrendelőink az interneten is jelentkezhessenek a Budapest Autóshow 2017 rendezvényre.

II/1.3 A Weboldal működése a megrendelő szempontjából az ott megtekinthető, a megrendelőt irányító technikai lépések alapján történik

II/4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

II/4.1 Kiadó fenntartja a jogot a vásárlási feltételek módosítására. A Kiadó a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a Weboldalon.

II/4.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Kiadó a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi.


Budapest, 2017. augusztus 21.
+36 1 436 2442
konferencia@hvg.hu 

Minden jog fenntartva. © 2012 - 2017 HVG Kiadó Zrt.